Beyinde ve Tiroidde Kolloid Kistin Belirtileri ve Tedavisi

Kolloid kist, içinde kolloid adı verilen jelatinimsi bir malzeme içeren bir bağ dokusu katmanına karşılık gelir. Bu tip kist yuvarlak veya oval olabilir ve boyutları değişebilir, ancak çok fazla büyüme veya vücudun diğer bölgelerine yayılma eğilimi göstermez. 

Kolloid kist tanımlanabilir:

  • Beyinde:  daha kesin olarak beyin omurilik sıvısının (BOS) üretimi ve depolanmasından sorumlu bölgeler olan beyin ventriküllerinde. Böylelikle kistin varlığı BOS geçişini engelleyebilir ve o bölgede sıvı birikmesine yol açarak hidrosefali, kafa içi basınç artışı ve daha nadir durumlarda ani ölüme neden olabilir. Genellikle iyi huylu ve asemptomatik olmasına rağmen, teşhis edildiğinde doktorun kolloid kistin boyutunu ve pozisyonunu değerlendirmesi önemlidir, böylece BOS geçişini engelleme olasılığı doğrulanır ve böylece tedavi tanımlanabilir.
  • Tiroidde: En sık görülen iyi huylu tiroid nodülü tipi kolloid nodüldür. Bir nodül, vücudun ihtiyacına bakılmaksızın tiroid hormonları üretirse, buna otonom (sıcak) nodül denir ve bazen hipertiroidizme yol açabilir. Yumru sıvı veya kanla doluysa buna tiroid kisti denir. Kistin aksine nodül, normal olarak büyüyen ve kötü huylu bir görünüm sergileyebilen yuvarlak ve yumuşak bir lezyona karşılık gelir ki bu, bu lezyonların tiroiddeki görünümü ile ilgili ana endişelerden biridir. Boyun palpe edilerek algılanabilir, tetkiklerin istenebilmesi ve tanı konulabilmesi için doktora başvurulması önemlidir. Tiroid nodülü ve tedavinin nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Beyinde ve Tiroidde Kolloid Kistin Belirtileri ve TedavisiBeyinde ve Tiroidde Kolloid Kistin Belirtileri ve Tedavisi

Ana semptomlar 

Beyinde: 

Çoğu zaman beyinde bulunan kolloid kist asemptomatiktir, ancak bazı insanlar aşağıdaki gibi bazı spesifik olmayan semptomları bildirirler

  • Baş ağrısı;
  • Mide bulantısı;
  • Baş dönmesi;
  • Uyku hali;
  • Küçük unutkanlık;
  • Ruh hali ve davranışta küçük değişiklikler.

Semptomların özgüllüğünün olmaması nedeniyle genellikle beyindeki kolloid kist hızlı bir şekilde tespit edilememekte, diğer durumlar nedeniyle istenen bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme testleri ile tanı konulmaktadır.

Tiroidde: 

İlişkili semptom yoktur ve kist yalnızca boynu palpe ederken keşfedilir. Ultrason muayenesi, kenarlarının yuvarlatılmış olup olmadığını belirlemek için endikedir, bu da kanser olma olasılığı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Aspirasyon biyopsisi, içinde sıvı, kan veya sert doku olup olmadığına bakılmaksızın içeriğin belirlenmesine yardımcı olur.

Tedavi nasıl yapılır 

Beyinde:

Beyinde bulunan kolloid kistin tedavisi, kistin bulunduğu semptomlara ve pozisyona bağlıdır. Semptom olmadığında nörolog tarafından tedavi kurulmaz ve kistin büyüyüp büyümediğini kontrol etmek için sadece periyodik takip yapılır. Semptomlar doğrulandığında, kistin boşaltıldığı ve duvarının tamamen çıkarıldığı ameliyatla tedavi yapılır. Ameliyattan sonra doktorun biyopsi yapılması için kistin bir kısmını laboratuvara göndermesi yaygındır ve gerçekten iyi huylu bir kist olduğu doğrulanabilir.

Tiroidde: 

Kist iyi huylu ise herhangi bir tedaviye gerek yoktur ve sadece zamanla artıp artmadığını görebilirsiniz. Çok büyükse, 4 cm'den fazlaysa veya ağrı, ses kısıklığı veya yutmayı veya nefes almayı engelleyen semptomlar gibi semptomlara neden oluyorsa, etkilenen lobu çıkarmak için ameliyat endike olabilir. Kontrolsüz hormon üretimi varsa veya kötü huylu ise ameliyatın yanı sıra radyoaktif iyot tedavisi de yapılabilir.